Chào mừng đến với website Chương trình ETEP

Tên Chương trình: Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

Tên tiếng Anh: Enhancing Teacher Education Program. Tên viết tắt: ETEP

Mục tiêu của Chương trình

Mục tiêu chung: Phát triển các trường sư phạm được lựa chọn và cơ quan quản lý giáo dục để tăng cường chất lượng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (GV&CBQLCSGD PT), thông qua phát triển nghề nghiệp theo nhu cầu thực tiễn, đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Mục tiêu cụ thể: 

(i) Hỗ trợ nâng cao năng lực và phát huy vai trò của các trường ĐHSP chủ chốt trong đào tạo và bồi dưỡng GV&CBQLCSGD PT;

(ii) Hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý, hoạch định chính sách của cơ quan quản lý giáo dục các cấp;

(iii) Hỗ trợ các trường ĐHSP chủ chốt trong hoạt động hỗ trợ phát triển chuyên môn của GV&CBQLCSGDPT.

Xem chi tiết…

Hoạt động chính

1. Tăng cường năng lực cho các trường ĐHSP chủ chốt về chất lượng, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, thiết bị, năng lực quản trị và sự kết nối với cơ quan quản lí, cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Các trường ĐHSP chủ chốt tổ chức bồi dưỡng thường xuyên, liên tục ngay tại trường cho GV&CBQLCSGDPT.

3. Hỗ trợ các trường ĐHSP chủ chốt phát triển hệ thống nguồn học liệu mở cho GV&CBQLCSGDPT, dựa trên nền tảng CNTT.

4. Đánh giá nhu cầu, chất lượng và hiệu quả của chương trình bồi dưỡng GV&CBQLCSGDPT.

5. Quản lí và giám sát thực hiện chương trình.

Trọng điểm kế hoạch 2018

1. Tăng cường năng lực của các trường ĐHSP chủ chốt và các cơ quan quản lí giáo viên nhằm phát huy hiệu quả đào tạo bồi dưỡng GV&CBQLCSGD.

2. Xây dựng hệ thống đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của GV&CBQLCSGD, để làm căn cứ xây dựng chương trình bồi dưỡng thường xuyên (TEMIS).

3. Bồi dưỡng thường xuyên tại cơ sở cho đội ngũ GV&CBQLCSGD

4. Các GV&CBQLCSGD được truy cập các chương trình bồi dưỡng thường xuyên và các nguồn lực thông qua hệ thống CNTT.

TIN MỚI NHẤT

 • Hội thảo Xây dựng tài liệu ứng dụng CNTT, triển khai và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh

  Hội thảo Xây dựng tài liệu ứng dụng CNTT, triển khai và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh

  Ngày 25 tháng 1 năm 2021, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo

  Xem chi tiết
 • Hội thảo Xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2025

  Hội thảo Xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2025

  Trong hai ngày 28 và 29 tháng 11 năm 2020, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

  Xem chi tiết
 • Nhiệm vụ của các bên liên quan trong bồi dưỡng giáo viên thuộc Chương trình ETEP

  Nhiệm vụ của các bên liên quan trong bồi dưỡng giáo viên thuộc Chương trình ETEP

  Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu đến Quý thầy cô GVSP và GVPT

  Xem chi tiết
 • 09 mô đun bồi dưỡng giáo viên thuộc Chương trình ETEP

  09 mô đun bồi dưỡng giáo viên thuộc Chương trình ETEP

  Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu đến Quý thầy cô GVSP và GVPT

  Xem chi tiết
 • Đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới làm việc về công tác bồi dưỡng tại Cần Thơ

  Đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới làm việc về công tác bồi dưỡng tại Cần Thơ

  Ngày 11 tháng 6 năm 2020, đoàn giám sát, hỗ trợ kĩ thuật của Ngân hàng Thế giới đối với

  Xem chi tiết
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

SỰ KIỆN

 • Hội nghị tham vấn đồng cấp góp ý cho báo cáo Tự đánh giá TEIDI năm 2020

  Hội nghị tham vấn đồng cấp góp ý cho báo cáo Tự đánh giá TEIDI năm 2020

  Chiều ngày 23 tháng 12 năm 2020, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội

  Xem chi tiết
 • Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh kí kết thỏa thuận hợp tác trong Chương trình ETEP với Trường Đại học Vinh

  Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh kí kết thỏa thuận hợp tác trong Chương trình ETEP với Trường Đại học Vinh

  Sáng ngày 13/11/2020, tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi làm việc

  Xem chi tiết
 • Toạ đàm Khai thác nguồn lực hỗ trợ GVPT đại trà thực hiện Chương trình GDPT 2018 từ Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và đội ngũ GV cốt cán 19 tỉnh/thành phố phía Nam

  Toạ đàm Khai thác nguồn lực hỗ trợ GVPT đại trà thực hiện Chương trình GDPT 2018 từ Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và đội ngũ GV cốt cán 19 tỉnh/thành phố phía Nam

  Chiều ngày 21 tháng 10 năm 2020, tại Thành phố Cần Thơ, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ

  Xem chi tiết
 • Khai mạc Khóa Tập huấn – Bồi dưỡng mô đun 2 (đợt 1) tại Cần Thơ

  Khai mạc Khóa Tập huấn – Bồi dưỡng mô đun 2 (đợt 1) tại Cần Thơ

  Sáng 19/10/2020, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc đợt tập huấn – bồi dưỡng thực

  Xem chi tiết
 • Tham dự Hội thảo - Tập huấn Phát triển tài liệu mô đun 2,3,4 bồi dưỡng giáo viên phổ thông và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông

  Tham dự Hội thảo - Tập huấn Phát triển tài liệu mô đun 2,3,4 bồi dưỡng giáo viên phổ thông và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông

  Từ 28-30/5/2020, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh đã cử 16 Giảng viên sư phạm chủ

  Xem chi tiết
 • 1
 • 2

HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU

GS.TSKH. Lê Văn Hoàng

Giảng viên khoa Vật lý

PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn

Giảng viên khoa Tâm lý học

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ

Giảng viên khoa Tiếng Anh

PGS.TS. Nguyễn Thị Ly Kha

Giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học

22

Khoa đào tạo

37

Chuyên ngành đào tạo

400

Giảng viên

15000

Sinh viên