• Trang chủ

Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Chương trình ETEP tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 12 tháng 6 năm 2020, tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng thế giới và Ban quản lí ETEP Trung ương đã có buổi làm việc hỗ trợ kỹ thuật thực hiện chương trình ETEP của nhà trường.

Tham dự buổi làm viêc, đại diện Ngân hàng Thế giới có bà Võ Kiều Dung và bà Bùi Minh Hạnh; Ban Quản lí ETEP gồm ông Nguyễn Ngọc Dũng cùng với các chuyên gia tư vấn: bà Lê Thị Kim Anh, bà Đặng Thị Thanh Huyền, bà Đặng Thị Huệ, bà Nguyễn Thu Hồng. 

Tại buổi làm việc đại diện Ban Quản lí ETEP trường đã lần lượt trình bày công tác triển khai thực hiện những nội dung của ETEP theo các hoạt động, chỉ số DLI; đồng thời kiến nghị với Ngân hàng Thế giới và Ban Quản lí về những khó khăn trong việc thực hiện chương trình.

Các bên đã có những trao đổi, chia sẻ với tinh thần trách nhiệm cao nhằm đưa ra các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Những góp ý của đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật là rất kịp thời, giúp cho trường hoàn thành tốt nhất chương trình ETEP trong thời gian tới.

Ban Truyền thông