• Trang chủ

Hội thảo Xây dựng tài liệu sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Vào ngày 20 tháng 6 năm 2020, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Xây dựng tài liệu sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh” thuộc nhiệm vụ xây dựng tài liệu các mô đun bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông của chương trình ETEP.

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm, tham dự của các bên liên quan trong xây dựng tài liệu bồi dưỡng gồm đại diện Ban chuyên môn Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo; các Vụ, Cục trực thuộc Bộ; các chuyên gia của Ngân hàng thế giới; đại diện các trường đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đà Nẵng và Vinh; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành khu vực phía Nam; Giáo viên phổ thông.

Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông mới được xem là nhiệm vụ quan trong trong giai đoạn hiện nay khi ngành giáo dục cả nước đang có những bước chuyển mình quan trọng trong việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe trình bày báo cáo về Quy trình xây dựng và phát triển các tài liệu bồi dưỡng, các căn cứ để xây dựng và phát triển tài liệu; điểm chung trong Xây dựng và phát triển các tài liệu bồi dưỡng; đồng thời trong Hội thảo, các đại biểu tham dự tiến chia sẻ, thảo luận chuyên môn trực tiếp và trực tuyến cùng hai chuyên gia của Ngân hàng Thế giới.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, thái độ đóng góp tích cực, Ban Tổ chức cùng Ban phát triển tài liệu đã thu nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ Quý đại biểu khách mời tham gia, đây là những căn cứ, cơ sở góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng phát triển tài liệu sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Ban Truyền thông