• Trang chủ

Nhiệm vụ cơ bản của các bên liên quan trong hoạt động phát triển nghề nghiệp GV và CBQL CSGDPT

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu bộ infographic về "Nhiệm vụ cơ bản của các bên liên quan trong hoạt động phát triển nghề nghiệp giáo viên và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông trong khuôn khổ chương trình ETEP".

Ban truyền thông