• Trang chủ

Đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới làm việc về công tác bồi dưỡng tại Cần Thơ

Ngày 11 tháng 6 năm 2020, đoàn giám sát, hỗ trợ kĩ thuật của Ngân hàng Thế giới đối với chương trình ETEP đã có lịch làm việc tại thành phố Cần Thơ cùng trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc, đại diện của Ngân hàng Thế giới đã được gặp gỡ trực tiếp Ban Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo, lãnh đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện các thầy cô giáo viên phổ thông cốt cán và cán bộ quản lí phổ thông cốt cán, Ban quản lí chương trình ETEP, đại diện trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Buổi làm việc tập trung vào hoạt động bồi dưỡng – tập huấn giáo viên phổ thông cốt cán mô đun 1 năm 2019, rút kinh nghiệm để triển khai đại trà mô đun 1 cùng các mô đun 2, 3 và 4.

Những tồn tại về phương thức bồi dưỡng, lựa chọn giáo viên cốt cán, triển khai công tác tổ chức bồi dưỡng đại trà, chuẩn bị đội ngũ, các vấn đề về tài chính và hệ thống học tập trực tuyến đã được các bên liên quan chia sẻ. Qua đó, các bên liên quan đều có đánh giá cao đối với công tác tổ chức của trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

Những ý kiến của các bên liên quan sẽ tạo điều kiện cho Ban Quản lí ETEP trường rút kinh nghiệm, đồng thời triển khai hiệu quả hơn các hoạt động bồi dưỡng trong thời gian tới.

Ban Truyền thông