• Trang chủ

Tọa đàm góp ý Báo cáo chương trình bồi dưỡng Mô đun 1

Ngày 10 tháng 1, Ban Quản lí ETEP Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Giám sát ETEP Trường tổ chức lấy ý kiến của các trưởng môn về việc góp ý mô đun bồi dưỡng Tìm hiểu Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tọa đàm đã tiếp nối hai tọa đàm về lấy ý kiến góp ý về công tác bồi dưỡng mô đun 1 đã được tổ chức với sự tham dự của toàn thể các giảng viên sư phạm chủ chốt tham gia các đợt bồi dưỡng – tập huấn. Tại tọa đàm, đại diện Ban tổ chức đã trình bày bản báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp các giảng viên sư phạm chủ chốt đã nêu tại các tọa đàm sau khi bồi dưỡng tại Cần Thơ, Vũng Tàu và thông qua phiếu khảo sát.

Các trưởng môn cùng đại diện các giảng viên sư phạm chủ chốt đã thống nhất về bản báo cáo; đồng thời bổ sung, đề xuất các ý kiến cần nhấn mạnh trong báo cáo. Từ những ý kiến thu thập được, Ban Giám sát và Ban Tổ chức bồi dưỡng - tập huấn sẽ có cơ sở hoàn thiện các tài liệu, báo cáo và đề xuất cho Ban Quản lí ETEP Trung ương về công tác tổ chức bồi dưỡng mô đun 1.

Ban Truyền thông