• Trang chủ

Hội nghị đánh giá đồng cấp theo Bộ chỉ số phát triển các trường sư phạm (TEIDI)

Ngày 16/08/2017 tại Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM đã diễn ra Hội nghị đánh giá đồng cấp theo Bộ chỉ số phát triển các trường sư phạm (TEIDI). Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị