• Trang chủ

Hội thảo triển khai nhiệm vụ khảo sát

Năm 2017, Chương trình ETEP tại HCMUE có nhiều hoạt động khảo sát. Sau đây là một số hình ảnh của hoạt động.