Ban quản lí Chương trình ETEP Trường ĐHSP TP.HCM

(Cập nhật tháng 12/2017)

(Theo quyết định số 1570/QĐ-ĐHSP, ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh)

TT

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ trong BQL Chương trình ETEP

Email

Ghi chú

1

Ông Huỳnh Văn Sơn

Phó Hiệu trưởng

Trưởng ban, phụ trách chung

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2

Bà Lê Thị Hồng Hiếu

Trưởng phòng Đào tạo

Phó Trưởng ban, phụ trách: Phát triển chương trình và học liệu đào tạo bồi dưỡng; Các chuẩn giáo viên, giảng viên; Chuẩn trường sư phạm;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3

Ông Lê Đức Long

Phó trưởng Khoa Công nghệ Thông tin

Ủy viên phụ trách: Công nghệ thông tin – Truyền thông, LMS, TEMIS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4

Ông Nguyễn Ngọc Trung

Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

Ủy viên phụ trách: Tái cấu trúc; Kế hoạch chiến lược; TEIDI và Giám sát đánh giá

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

Phó trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính

Ủy viên phụ trách: Kế hoạch – Tài chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6

Ông Nguyễn Lâm Duy

Phó trưởng Khoa Vật lý

Ủy viên phụ trách: TEIDI và Giám sát đánh giá

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7

Ông Nguyễn Vĩnh Khương

Phó trưởng Phòng Khoa học Công nghệ

Ủy viên Thư ký, phụ trách: Đấu thầu – Cơ sở vật chất; Công nghệ thông tin – Truyền thông

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đầu mối liên hệ

Văn phòng ETEP

(Cập nhật tháng 12/2017)

Stt

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Nhiệm vụ

1

Ông Nguyễn Vĩnh Khương

Phó Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường – Tạp chí Khoa học

Chánh Văn phòng

2

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích

Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

Thành viên

3

Ông Lê Phan Quốc

Phó Trưởng phòng Đào tạo

Thành viên

4

Ông Huỳnh Phẩm Dũng Phát

Giảng viên Khoa Địa lý

Thành viên

5

Ông Nguyễn Minh Khánh

Giảng viên Khoa Giáo dục Thể chất

Thành viên

6

Ông Nguyễn Thanh Vinh

Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính

Thành viên

7

Bà Nguyễn Nhật An

Chuyên viên  Phòng Kế hoạch Tài chính

Thành viên

8

Ông Trương Quốc Thắng

Chuyên viên  Phòng Đào tạo

Thành viên

9

Ông Nguyễn Quang Cường

Chuyên viên  Phòng Quản trị Thiết bị

Thành viên

10

Ông Trần Thanh Hùng

Chuyên viên Phòng Công nghệ Thông tin

Thành viên

11

Ông Nguyễn Anh Đức

Chuyên viên Thư viện

Thành viên

12

Bà Nguyễn Thị Thúy Trinh

Chuyên viên Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường – Tạp chí Khoa học

Thành viên