• Trang chủ

Tham dự Hội thảo - Tập huấn Hoàn thiện, phát triển bộ chỉ số TEIDI và tài liệu hướng dẫn sử dụng năm 2020

Trong hai ngày 25 và 26 tháng 6 năm 2020, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh đã cử 12 viên chức tham dự Hội thảo tập huấn Hoàn thiện, phát triển bộ chỉ số TEIDI và tài liệu hướng dẫn sử dụng năm 2020 do Ban Quản lí ETEP Trung ương tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng quan về việc phát triển bộ chỉ số TEIDI và tài liệu hướng dẫn sử dụng năm 2020. Sau đó, các đại biểu đã thảo luận theo các nhóm chỉ số và góp ý hoàn thiện tài liệu; tổng hợp ý kiến và thống nhất những nội dung chỉnh sửa, bổ sung trong bộ chỉ số TEIDI và tài liệu hướng dẫn.

Hội thảo lần này đã góp phần định hướng cho các trường sư phạm tham gia ETEP về việc chỉnh sửa PA và xây dựng kế hoạch tăng cường năng lực của nhà trường trong thời tới. Qua đó, đảm bảo cho chương trình diễn ra theo đúng lộ trình và góp phần phát triển trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các trường tham gia ETEP nói chung.

Ban Truyền thông